W tym wpisie chciałbym przedstawić rodziny służące do projektowania okien narożnych w ścianach ustawionych względem siebie pod kątem. Na poniższym przykładzie widzimy okna narożne zbudowane z kilku komponentów. Mamy tutaj standardowe pojedyncze okna oraz specjalny słupek narożny.


Poza tego rodzaju konfiguracją w bibliotece dysponujemy także rodziną do projektowania okien narożnikowych pełnoszklanych. W tym przypadku zestaw okienny jest zbudowany z dwóch komponentów, które posiadają specjalny parametr który przycina ich geometrię do odpowiedniego kąta umożliwiając ich dopasowanie. W kolejnych punktach opiszemy sposób działania poszczególnych rodzin.

Okna narożne ze słupkiem

W celu poprawnego skonstruowania takiego zestawu w pierwszej kolejności tworzymy odpowiedni typ słupka. Konieczne jest wprowadzenie odpowiednich wartości tożsamych z geometrią planowanych okien. Do dyspozycji mamy dwa rodzaje słupków.

Parameter functionality description

Poniżej opisano działanie poszczególnych parametrów:

Angle – kąt ścian tworzących narożnik. Zależnie od rodzaju narożnika kąt mierzymy wewnątrz lub na zewnątrz w zakresie od 0 do 180.
Post Profile Depth – głębokość słupka. Odpowiada wartości Frame Profile Depth z rodzin okiennych
Leg1/2 Width – umożliwia zmianę szerokości odcinka pomiędzy słupkiem a ramą okienną
Post Height – wysokość słupka
Frame Profile Gap Bottom i Top – parametry analogiczne do tych występujących w rodzinie okiennej
Void Ext/ Int Pos 1 – parametr kontrolujący zakres wycięcia w zależności od geometrii ściany lub okna.

Poza podstawowymi parametrami typu należy ustawić także te instance. Poniżej opis ich działania:

Offset – natywny parametr. Powinien być tożsamy z Sill Height rodziny okiennej
Corner Outside Type Flip – zgodnie z poniższym zrzutem. Dla narożników zew. włączony dla wewnętrznych wyłączony. Parametr ten zmienia stronę po której powinna znajdować się bryła wycinająca.
Wall Exterior Wrap Bottom i Top – wartości te modyfikują bryłę wycinającą analogicznie do rodzin okiennych.

W konfiguracji składającej się z okien i słupka konieczne jest dodanie niezależnych parapetów. Te występujące w rodzinie okna należy wyłączyć, gdyż niemożliwe jest odpowiednie dostosowanie ich geometrii. W celu dogodnego rozmieszczania tego elementu stworzono parametryczną rodzinę parapetu dzięki której możemy szybko wymodelować dany element.

Sill Depth i Thickness – parametry typu kontrolujące geometrie
Offset – rzędna wierzchu elementu.
Corner Angle – kąt narożnika
Segment A (B) Length – długość poszczególnych części parapetu

Parametry geometrii rodzaju instance można kontrolować przy pomocy dynamicznych strzałek co bardzo ułatwia dostosowanie wielkości i pozycji elementu.

Poniżej zilustrowano jedynie podstawowe konfiguracje okien narożnych zbudowanych z komponentów. Dzięki rodzinę słupka narożnego możliwe jest zastosowanie wszelakich rodzin z naszej biblioteki. Mogą to być okna 3 lub 4 skrzydłowe, okna z naświetlami czy dolnymi pasami lub okna przesuwne.

Okna narożne pełnoszklane

Okna narożne pełnoszklane konstruujemy z dedykowanych rodzin: WDW_Corner_AllGlass_Sgl_Fixed, WDW_Corner_AllGlass_Dbl. Rodziny te posiadają analogiczne parametry do standardowych okien. Jeden z końców zestawu okiennego jest docięty pod kątem. W parametrze Corner Angle należy podać wartość kąta jaki tworzą między sobą ściany.

W zależności od rodzaju narożnika wartość parametr Corner Angle podajemy w oparciu o kąt mierzony po stronie wewnętrznej ścian.

Dla narożnika wewnętrznego – wartości 0<a<180. Geometria zawarta w rodzinie działa w racjonalnym zakresie dlatego zaleca się nie wpisywać skrajnych wartości.

Dla narożnika zewnętrznego – wartości 180<a<360. Geometria zawarta w rodzinie działa w racjonalnym zakresie dlatego zaleca się nie wpisywać skrajnych wartości.

W zależności od kąta czy głębokości ściany należy odpowiednio ustawić wartości poniższych parametrów Void Ext Depth, Void Int Depth. Kontrolują one głębokość bryły wycinającej ścianę. W większości przypadków standardowe ustawienia powinny być wystarczające. Jedynie przy bardzo małych oknach może być taka konieczność.