Do szablonu wprowadzono nowy skrypt służący do segregowania drzwi pod względem przypisanych parametrów typu Instance. Skrypt ten ma być pomocny w tworzeniu zoptymalizowanych całościowych zestawień stolarki drzwiowej.

Każdy z zestawu drzwiowego może posiadać nieskończenie wiele wariacji ustawień typu Instance. Np te same drzwi mogą posiadać różnorodne wykończenie skrzydła czy ościeżnicy po różnych stronach, różne rodzaje zamków, samozamykaczy, klamek i innego osprzętu czy okuć. W revicie nie ma możliwości segregowania zestawienia po np 15 parametrach. A właśnie ok tyle ich jest w najbardziej zaawansowanych wersjach drzwi.

W skrócie można powiedzieć, że skrypt wyszukuje drzwi tego samego typu z identycznym wyposażeniem i wykończeniem ( mogą być lewe lub prawe – ten parametr nie jest sprawdzany) po czym nadaje im taki sam unikalny numer porządkowy. Dzięki niemu możemy segregować drzwi w zestawieniu ( Schedule).

Po uruchomieniu skryptu każdy identyczny zestaw drzwiowy otrzyma unikalny numer w parametrze PRW_Segregation_Code. Następnie ustawiając zestawienie należy je posegregować w pierwszej kolejności po Type Mark lub Keynote w zależności od głównego sposobu klasyfikacji drzwi jaki stosujemy. Na kolejnym poziomie wystarczy segregować po parametrze PRW_Segregation_Code. Oczywiście Itemize every Instance powinno być wyłączone. Poniżej przykład Schedule Properties. Dzięki takiemu ustawieniu w zestawieniu wykazane zostaną kolejno wszystkie wystąpienia drzwi danego typu.

Poniższy wycinek z zestawienia wykazuje różne rodzaje wykończenia drzwi tego samego typu. Pełna listę parametrów weryfikowanych przez skrypt można sprawdzić w edytorze Dynamo. Możliwe jest także ich modyfikowanie.

Skrypt dostępny w poniższej lokalizacji. W związku z prowadzonymi pracami nad rodzinami drzwi w razie potrzeby skrypt będzie dostosowany. Instrukcja samego skryptu będzie dodana do podręcznika w najbliższym czasie. Jest on raczej bezobsługowy więc nie powinno być problemu z jego stosowaniem.

Zespół Parametric Warehouse